Asigurare răspunderi civile și profesionale

Asigurările de răspundere civilă se împart în două categorii:
răspundere civila legală si răspundere civilă contractuală.

In ceea ce priveste asigurărea de răspundere civilă, răspunderea față de terți pentru pagubele, prejudiciile sau vătămările cauzate acestora;

Spre deosebire de asigurările de bunuri şi de persoane, unde culpa asiguratului în producerea riscului asigurat duce la decăderea acestuia din dreptul de a fi despăgubit şi-n unele cazuri la rezilierea contractului, la asigurările de răspundere civilă culpa asiguratului este o condiție de bază în angajarea răspunderii civile şi drept urmare a plății despăgubirii datorate terților păgubiți;

Asigurare răspunderi civile și profesionale

Tipuri de asigurari de raspunderi:

  • asigurarea de răspundere civilă profesională medicală;
  • asigurarea de răspundere civilă profesională a farmaciștilor;
  • cheltuielile medicale sunt preluate direct;
  • asigurarea de răspundere civilă profesională a medicilor veterinari, asistenților şi tehnicienilor veterinari;
  • asigurarea de răspundere civilă profesională a avocaților;
  • asigurarea de răspundere civilă profesională a experților contabili, contabililor autorizați, cenzorilor autorizați, cenzori externi independenți, auditorilor financiari, a evaluatorilor şi experților tehnici, a consultanților fiscali;
  • asigurarea de răspundere civilă profesională a notarilor publici, juriștilor, executorilor judecătorești, lichidatorilor şi administratorilor judiciari;